Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiska och Baltiska länderna vägvisare inom den Europeiska digitaliseringen

Finansministeriet
27.4.2017 10.25
Pressmeddelande

De nordiska och Baltiska ländernas första gemensamma digitaliseringsministermöte och konferensen ”Digital North” ordnades tisdagen den 25 april 2017 i Oslo. Ministrarna undertecknade ett uttalande som utgör grunden för Nordiska ministerrådets koordinering av samarbetet.

Det nordiska samarbetet har effektiviserats bland annat i fråga om gemensam identifiering, digitala upphandlingar och utväxling av annan information inom den offentliga förvaltningen. Samarbetet utvidgas i och med utlåtandet till nya områden, och de Baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen tas med.

De nordiska länderna och Baltikum utgör ett enhetligt ekonomiskt område där företagen driver gränsöverskridande verksamhet och rörligheten är ett vardagligt fenomen. De nordiska länderna har toppat flera digitaliseringsjämförelser och de Baltiska länderna har gjort stora framsteg. Länderna har flera gemensamma målsättningar och likartade handlingssätt. Utvidgningen av marknaderna utökar företagens konkurrenskraft eftersom marknaderna är små i varje enskilt land.

Statssekreterare Jari Partanen företrädde Finland vid ministermötet. Konferensen och mötet ordnades i samarbete av Norge, Nordiska ministerrådet och Nordic Innovation.

Deklaration om samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt