Hoppa till innehåll
Media

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken tillsattes för en mandatperiod på fyra år

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.28
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken för perioden 1.4.2019-31.3.2023. Rådet har som mål att förbättra kvaliteten, öppenheten och begripligheten hos det finanspolitiska beslutsfattandet och beredningen av det.

Rådet består enligt förordningen om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken av en ordförande och fyra andra medlemmar som statsrådet utser på framställan av finansministeriet. Ordföranden och tre av medlemmarna ska representera högkvalitativ vetenskaplig sakkunskap inom olika områden av den ekonomiska vetenskapen, och en av medlemmarna ska representera högkvalitativ vetenskaplig sakkunskap inom andra samhällsvetenskaper. Av medlemmarna ska minst en vara verksam inom det internationella forskarsamhället. Rådets mandatperiod är fyra år men mandatperioderna för de två medlemmar som representerar sakkunskap inom den ekonomiska vetenskapen är två år.

Finansministeriet begärde den 14 augusti 2018 ett gemensamt förslag från högskolornas ekonomivetenskapliga enheter till ordföranden för rådet och till tre medlemmar för att säkerställa den vetenskapliga nivån och oavhängigheten. Finansministeriet begärde dessutom ett förslag från Finlands Akademi till en medlem som representerar andra samhällsvetenskaper.

Statsrådet godkände den 7 februari finansministeriets förslag till rådet för utvärdering av den ekonomiska politikens sammanställning:

Ordförande:

Jouko Vilmunen, professor, Åbo universitet

Medlemmar:

Jukka Pirttilä, professor, Helsingfors universitet
Jari Vainiomäki, professor, Tammerfors universitet, 2-årig mandatperiod
Martin Ellison, professor, University of Oxford, 2-årig mandatperiod
Anne Haila, professor, Helsingfors universitet

Statsrådet godkände i januari 2014 statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (61(2014), enligt vilken det inrättades ett oberoende, vetenskapligt råd för utvärdering av den ekonomiska politiken. Rådet offentliggör varje år en utvärdering av den ekonomiska politik som bedrivits. Den senaste rapporten utgavs den 23 januari 2019.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 02955 30006, mikko.spolander(at)vm.fi