Hoppa till innehåll
Media

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken tillsattes för en mandatperiod på fyra år

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.40
Nyhet

Statsrådet tillsatte rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken för perioden 1.4.2023-31.3.2027. Rådet har som mål att förbättra kvaliteten, öppenheten och begripligheten hos det finanspolitiska beslutsfattandet och beredningen av det.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken har en ordförande och fyra andra medlemmar som statsrådet förordnar till uppgiften på framställning av finansministeriet. 

Finansministeriet begärde av högskolornas ekonomisk-vetenskapliga enheter ett gemensamt förslag till ordförande och tre medlemmar i rådet samt av Finlands Akademi ett förslag 
till den medlem som företräder andra samhällsvetenskaper. 

Rådets ordförande, en av de medlemmar som utses på förslag av högskolornas ekonomisk-vetenskapliga enheter och den medlem som utses på förslag av Finlands Akademi förordnas för en mandatperiod på fyra år och två av de medlemmar som utses på förslag av högskolornas ekonomisk-vetenskapliga enheter förordnas för två år. Målet är att säkerställa tillräcklig rotation bland medlemmarna och att trygga kontinuiteten i rådets verksamhet genom att undvika en situation där alla medlemmar byts samtidigt.

Statsrådet godkände den 2 februari finansministeriets förslag till sammansättningen av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken:

Medlemmar 1 april 2023–31 mars 2027:

  • Niku Määttänen, professor, Helsingfors universitet (ordförande för rådet)
  • Tuukka Saarimaa, professor, Aalto-universitetet 
  • Liisa Häikiö, professor, Tammerfors universitet

Medlemmar 1 april 2023–31 mars 2025: 

  • Seija Ilmakunnas, arbetslivsprofessor, Jyväskylä universitet 
  • Hilde Bjørnland, professor, BI Norwegian Business School 

Statsrådet godkände i januari 2014 statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (61(2014), enligt vilken det inrättades ett oberoende, vetenskapligt råd för utvärdering av den ekonomiska politiken. Rådet offentliggör varje år en utvärdering av den ekonomiska politik som bedrivits. Den senaste rapporten utgavs den 1 februari 2023.

Webbplatsen för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

Ytterligare information:

Minna Sneck, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30299, minna.sneck(at)gov.fi

Finanspolitiken