Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformeringen av regionaliseringen framskrider

Finansministeriet
11.10.2019 13.27
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionalisering drog vid sitt möte den 9 oktober upp riktlinjer för reformeringen av regionaliseringen.

Regionaliseringslagstiftningen kommer att förnyas i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet. Arbetsuppgifter inom staten ska enligt regeringsprogrammet organiseras så att multilokalitet och platsoberoende sätt att arbeta som möjliggörs av smarta tekniklösningar utnyttjas.

Koordineringsgruppen beslutade vid sitt möte den 9 oktober att tillsätta strategiprojektet Förnyandet av regionaliseringen i syfte att genomföra noteringarna i regeringsprogrammet. Målet med projektet är att utarbeta strategiska riktlinjer för hurdan regional statlig verksamhet och närvaro som eftersträvas under 2020-talet. Projektet ska även utreda hurdana förändringar som krävs i målen och verksamhetsprinciperna för regionaliseringen.

Strategin bereds i samarbete

Strategin bereds interaktivt och på ett förvaltningsövergripande sätt tillsammans med samarbetsparter. Beredningen samordnas med beredningen av strategin för den offentliga förvaltningen och statens lokalstrategi samt reformprogrammet för personalledningen.

koordineringsgruppen för regionalisering kommer att agera som styrgrupp för projektet. Nästa steg är att finansministeriet ber de centrala parterna utse medlemmar till en beredningsgrupp som lyder under styrgruppen. Verksamheten inleds i oktober och strategin ska bli färdig före utgången av mars 2020.

Koordineringsgruppen informerades även om planerna för nätverket av verksamhetsställen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som grundas vid ingången av 2020. Gruppen kommer att avge ett yttrande i frågan vid sitt nästa möte den 13 november. 

Mera information om regionalisering (på finska)
Finansministeriet tillsatte koordineringsgruppen för regionalisering (nyhet 13.9.2019)
Finansminsteriet begär förslag till medlemmar i koordineringsgruppen för regionalisering (nyhet 21.8.2019)

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, statssekreterare, ordförande för koordingeringsgruppen, tfn 040 591 1377, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Anu Nousiainen, finansråd, vice ordförande för koordineringsgruppen, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi