Hoppa till innehåll
Media

Regeringen: Europeiska insättningsgarantin förutsätter likvärdiga utgångspunkter

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 13.37 | Publicerad på svenska 11.2.2016 kl. 13.38
Pressmeddelande

En europeisk insättningsgaranti kan enligt regeringen under rätta förhållanden stå i linje med Finlands intressen. Än så länge är det inte motiverat att övergå till systemet på nuvarande grunder eftersom bankregleringen och riskerna varierar stort mellan olika länder.

EU-kommissionen utfärdade den 24 november ett förslag till en förordning om grundande av ett europeiskt insättningsgarantisystem. Bankunionen föreslås övergå till en gemensam insättningsgaranti stegvist under 2017–24. Kommissionens målsättning är att förtroendet för insättningsgarantin inte varierar på basis av bankernas geografiska läge.

I Finlands intresse under rätta omständigheter

Regeringen stöder en stark bankunion som baserar sig på investeraransvar. Förslaget om en europeisk insättningsgaranti bör ses som ett led i åtgärderna att öka bankunionens effektivitet och att minska på riskerna som banksektorn orsakar den offentliga ekonomin.

Enligt regeringen kan ett europeiskt insättningsgarantisystem under rätta omständigheter ligga i Finlands intresse. Det finländska banksystemet är i hög grad koncentrerat, vilket försvårar fördelningen av risker mellan bankerna.

Regleringen av och riskerna hos de olika ländernas banksektorer varierar fortfarande i den mån att nyttorna och kostnaderna med en europeisk insättningsgaranti skulle fördelas ojämnt.  Därför är det enligt regeringen tills vidare inte motiverat att övergå till en europeisk insättningsgaranti på nuvarande grunder.

Riskerna bör minskas först

En europeisk insättningsgaranti kan enligt regeringen komma i fråga först då övergången kan ske på likvärdiga villkor.

Detta förutsätter åtminstone att bankreglerings- och tillsynsförfarandena förenhetligas och att riskerna inom de olika ländernas banksektorer minskas. Dessutom bör man se till att medlemsländerna inte hamnar i en ojämlik ställning på grund av skillnaderna i fonderingsgraden av insättningsgarantin.

Tidsplanen för den europeiska insättningsgarantin beror enligt regeringen på hur snabbt man lyckas minska på riskerna. Regeringen förhåller sig därför kritiskt till kommissionens planerade tidsplan enligt vilken det europeiska insättningsgarantisystemet inleder sin verksamhet redan 2017.

Regeringen översände den 11 februari en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

U-skrivelsen och andra beslutshandlingar (statsrådets webbplats)

EU-kommissionens pressmeddelande (24.11.)

Ytterligare information:

Jarkko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, [email protected]