Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Privatinförseln av cigaretter oförändrad, införseln av snus ökade

Finansministeriet
7.2.2018 9.16
Nyhet

Privatinförseln av cigaretter förblev så gott som oförändrad i fjol. Införseln av snus har ökade med 61 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde in ca 501 miljoner cigarretter och ca 14,2 miljoner dosor snus under 2017. Privatinförseln av cigarretter minskade med ungefär 1 procent, och privatinförseln av snus ökade med 61 procent jämfört med året innan.

Privatinförselsundersökningen ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigarretter har följts upp med hjälp av enkäten sedan 2006. Trenden har varit minskande under uppföljningsperiodens gång. Privatinförseln var störst år 2008 då den uppgick till dryga 800 miljoner cigarretter.

Privatinförseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Privatinförseln av snus har ökat under uppföljningsperiodens gång från 5,7 miljoner dosor till 14,2 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färjan: 179 miljoner cigaretter (36 % av cigaretter som resenärer för in)
  • Estland: 116 miljoner cigarretter (23 %)
  • Ryssland: 58 miljoner cigarretter (12 %)
  • Något annat EU-land 53 miljoner cigarretter (11 %)
  • flygfältet: 50 miljoner cigarretter (10 %)
  • Annat land utanför EU 36 miljoner cigarretter (7 %)
  • Annat köpställe: 9 miljoner cigarretter (2 %)

Andelen av cigarretter som köpts från Ryssland minskade med 8 procentenheter jämfört med året innan. De övriga andelarna förändrades obetydligt.

För eget bruk och åt andra

Av resenärerna förde 59 procent in cigaretterna för eget bruk, 28 procent åt någon annan och 13 procent både för eget och för någon annans bruk. När det gäller privatinförseln av snus svarade 67 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 22 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. Andelen resenärer som fört in snus åt andra ökade något jämfört med året innan.

Av resenärerna uppgav 20 procent att de har fört in mera än en kartong cigarretter. Siffran är 5 procentenheter mindre än år 2016. Den genomsnittliga kalkylmässiga införseln av snus var 675 gram per gång. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen om privatinförsel har genomförts på beställning av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tobaksindustriförbundet. Kantar TNS samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig på dryga 26 000 intervjuer.

Korrigering av tidigare uppgifter

Den tidigare nyheten om privatinförsel av tobak innehöll felaktig information. Privatinförseln av cigaretter sades ha ökat med 19 procent till 612 miljoner cigaretter under de 12 månaderna före augusti 2017. Den korrekta mängden var 545 miljoner cigaretter, vilket innebär en ökning på 6 procent jämfört med året innan.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus (på finska)
Resandeinförseln av cigaretter och snus ökade (nyhet 27.9.2017, korrigerad)

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, finanssekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Farid Hamadi, ordförande, Tobaksindustriförbundet, tfn 040 502 6890, farid.hamadi(at)fi.imptob.com