Hoppa till innehåll
Media

Resandeinförseln av cigarretter minskade, snus ökade

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2018 9.15
Nyhet

Resandeinförseln av cigaretter minskade med 35 procent under ett år. Resandeinförseln av snus ökade med 50 procent, framgår av en intervjuundersökning som myndigheterna och branschaktörerna beställt.

Finländska resenärer förde in ca 356 miljoner cigarretter och ca 18,2 miljoner dosor snus under 12-månadersperioden som löpte ut vid utgången av Augusti i år. Resandeinförseln av cigarretter minskade med ungefär 35 procent och resandeinförseln av snus ökade med 50 procent jämfört med året innan.

Resandeinförselsundersökningen ger emellertid inte någon information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigarretter har följts upp med hjälp av enkäten sedan 2006. Trenden har varit minskande under uppföljningsperiodens gång. Resandeinförseln var störst år 2008 då den uppgick till dryga 800 miljoner cigarretter.

Resandeinförseln av snus undersöktes för första gången år 2009. Resandeinförseln av snus har ökat under uppföljningsperiodens gång från 5,7 miljoner dosor till 18,2 miljoner dosor.

Cigaretter köps mest på färjor

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färjan: 144 miljoner cigaretter (40 % av cigaretterna resenärer importerar)

  • Estland: 71 miljoner cigarretter (20 %)

  • Ryssland: 33 miljoner cigarretter (9 %)

  • Något annat EU-land 47 miljoner cigarretter (13 %)

  • flygfältet: 30 miljoner cigarretter (9 %)

  • Annat land utanför EU 23 miljoner cigarretter (6 %)

  • Annat köpställe: 8 miljoner cigarretter (2 %)

Införseln av cigaretter minskade på samtliga köpställen. Andelen cigaretter som köpts från en butik på färjan ökade något och andelen cigaretter som köpts från Ryssland minskade. I övriga andelar var ändringarna små.

För eget bruk och åt andra

Av resenärerna förde 60 procent in cigaretterna för eget bruk, 30 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. När det gäller resandeinförseln av snus svarade 70 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 18 procent åt någon annan och 12 procent både för eget och för någon annans bruk.

Av resenärerna uppgav 19 procent att de har fört in mera än en kartong cigarretter. Siffran är 3 procentenheter lägre än år 2017. Snus infördes enligt uppskattning i genomsnitt 890 gram (cirka 30 dosor) per inresa. De införda snusmängderna varierade stort från några tiotals gram till flera kilo.

Uppföljningsundersökningen om resandeinförsel har genomförts på beställning av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Oy samt Tupakkateollisuusliitto ry. Kantar TNS samlar in uppgifterna genom att intervjua ca 500 personer varje vecka per telefon. Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig på dryga 26 000 intervjuer.

Diagram över resandeinförseln av tobak och snus (pdf)

Ytterligare information:

Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)vm.fi
Sari Osanen, ordförande, Tupakkateollisuusliitto ry, tfn 040 9008238, sari_osanen(at)bat.com