Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sitras förvaltningsstruktur ändras vid årsskiftet

Finansministeriet
30.12.2019 11.35
Nyhet

Riksdagen godkände ändringarna i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Syftet med lagändringarna är att ändra regleringen om Sitras förvaltningsstruktur så att den stärker fondens parlamentariska och täckande styrning.

Sitra får ett eget förvaltningsråd som är separat från riksdagens bankfullmäktige. Förvaltningsrådets sammansättning utvidgas samtidigt så att det är tillräckligt brett och parlamentariskt sammanställt.

Bestämmelserna om Sitras styrelsesammansättning ändras så att sådan expertis som är kopplad till fondens verksamhet kan utnyttjas vid styrandet av fonden. Sitras förvaltnings- och ledningssystem, framför allt förhållandet mellan styrelsen och överombudsmannen, förtydligas och preciseras också. Överombudsmannen kommer i fortsättningen inte längre att vara medlem av Sitras styrelse utan står under styrelsens ledning och övervakning.

Riksdagen fogade ännu en bestämmelse till lagen enligt vilken Sitra är en självständig offentligrättslig fond vars förvaltning övervakas av ett av riksdagen valt förvaltningsråd som även beslutar om verksamhetsprinciperna.

Republikens president ska ännu stadfästa lagen och den avses träda i kraft 1 januari 2020.

Sitras förvaltningsstruktur föreslås bli ändrad (Nyhet 24.10.2019)

Parlamentariska arbetsgruppen som utrett Sitras ställning överlämnade sin slutrapport (Pressmeddelande 29.3.2019)

Ytterligare information:

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken