Hoppa till innehåll
Media

Lagen stadfästs
Skattefriheten vid import av mindre e-inköp slopas i juli

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 14.27
Pressmeddelande

Mervärdesskatt ska i fortsättningen betalas också vid import av varuförsändelser på högst 22 euro från ett land utanför EU. Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster lagändringarna så att lagarna träder i kraft i början av juli.

Hittills har ingen mervärdesskatt tagits ut om varuförsändelsens värde är högst 22 euro och varan importeras från ett land utanför EU. I handeln inom EU har mervärdesskatt betalats också vid mindre inköp.

Genom lagändringen slopas momsbefrielsen för försändelser från länder utanför EU, vilket förbättrar konkurrensställningen för företagen i EU-länderna eftersom det skapas jämlika konkurrensvillkor.

Det kommer också att ske förändringar i distansförsäljningen av varor inom EU. Dessutom minskar den administrativa bördan vid mervärdesbeskattningen.

Reformer av mervärdesbeskattningen av näthandeln (pressmeddelande 25.2)

Ytterligare information:
Suvi Anttila, lagstiftningsråd, tfn 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fi
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530294, risto.sakki(at)vm.fi