Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet tillsatte centralskattenämnden

Finansministeriet
19.12.2019 14.15
Pressmeddelande

Ledande skatteexpert Mika Jokinen från Skatteförvaltningen är ordförande för centralskattenämnden de följande fem åren.

Statsrådet tillsatte centralskattenämnden för åren 2020-2024. Centralskattenämnden kan på skriftlig ansökan av en skattskyldig meddela förhandsavgöranden om inkomst- och mervärdesbeskattningen. Skatteförvaltningen ska iaktta förhandsavgörandet på begäran av den berörda parten.

Centralskattenämnden:

  • Mika Jokinen, ledande skatteexpert, Skatteförvaltningen (ordförande)
  • Elina Pykönen, ledande skatteexpert, Skatteförvaltningen, (vice ordförande)
  • Jari Salokoski, regeringsråd, finansministeriet
  • Suvi Anttila, lagstiftningsråd, finansministeriet
  • Jukka Hakola, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
  • Timo Sipilä, skattedirektör, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
  • Anu-Tuija Lehto, jurist, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
  • Anita Isomaa, skattedirektör, Finlands näringsliv
  • Emmiliina Kujanpää, ledande skatteexpert, Centralhandelskammaren

Begäran om förhandsavgörande (Skatteförvaltningens webbplats, på finska)

Ytterligare information:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi