Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansminister Petteri Orpo:
Stora farledsprojekt förverkligas då nyttotagarna kommer med

Finansministeriet
29.1.2019 15.58 | Publicerad på svenska 11.2.2019 kl. 15.15
Pressmeddelande

Det är enligt finansminister Petteri Orpo viktigt att vi utnyttjar nya slags metoder för finansieringen av stora trafikprojekt.

Minister Orpo höll ett tal vid Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp i tisdags. Finansministeriets arbetsgruppsutredning över projektbolagsmodellen som minister Orpo låtit utföra utgavs i december.

Projektbolagsmodellen som finansministeriet och kommunikationsministeriet berett i samarbete är enligt minister Orpo en lovande metod för genomföring av nationella projekt i miljardklass.

”Projektbolagsmodellen är ett gott sätt att driva vidare stora infrastrukturprojekt - såsom utvecklandet av huvudbanan, entimmeståget till Åbo och östra banan. De nationella projekten stödjer tillgängligheten mellan städer samt arbetskraftens rörlighet, och de är väsentliga för tillväxten i hela landet”, säger minister Orpo.

Budgetfinansieringen för underhållet av farledsnätverket och nya trafikprojekt är enligt minister Orpo knapp i förhållande till behoven.

”Trafiknätets eftersatta underhåll uppgår till över två miljarder. Det finns flera regionala projekt runtom i landet som är viktiga för städernas utveckling. Dessutom har vi nationella projekt, såsom entimmeståget till Åbo och huvudbanan, som gör anspråk på flera miljarder”.

”Det är lättare att få budgetfinansieringen att räcka till för basväghållningen och regionala trafikprojekt om stora trafikprojekt kunde genomföras med hjälp av projektbolag. Projektbolagen är ett sätt att tillföra nya medel till finansieringen av trafiken, men de förutsätter även allt kraftiga satsningar från regionala aktörer. De regionala städerna har stor nytta av stora trafikprojekt och det är ytterst viktigt att de deltar i genomförandet av gemensamma projekt”.

Väylä tulevaan - Infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla selvittävän työryhmän raportti (publicerad 20.12.2018, på finska)

Nya finansierare för stora farledsprojekt (pressmeddelande 20.12.2018)

Ytterligare information:

Anna-Kaisa Ikonen, statssekreterare, tfn 02955 30524 anna-kaisa.ikonen(at)vm.fi

Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 050 302 8246, heikki.kuutti.uusitalo(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo