Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland sände utkast till nästa års budgetplan till EU

Finansministeriet
5.10.2017 15.50
Nyhet

Finland levererade utkastet till nästa års budgetplan till EU-kommissionen torsdagen den 5 oktober.

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade övervakningsförfarande. Planerna ska möjliggöra identifieringen av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet för nästa år och årets tilläggsbudget. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Utkast till budgetplan för 2018

Bakgrundsinformation om Europeiska planeringsperioden och gemensamma budgetperioder

Ytterligare information:

Päivi Puonti, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30348, paivi.puonti(at)vm.fi
Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi