Hoppa till innehåll
Media

Finland sände utkastet till nästa års budgetplan till EU

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.56
Pressmeddelande

Finland tillställde torsdagen den 15 oktober EU-kommissionen sin preliminära budgetplan för 2021 (Draft Budgetary Plan, DBP).

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade tillsynsförfarande. Avsikten är att budgetplanen ska göra det möjligt att upptäcka eventuella avviker från strategin för den offentliga ekonomin som ingick i det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till en budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för den offentliga ekonomin
  • prognoser för inkomster och utgifter i det fall att politiken förblir oförändrad
  • inkomst- och utgiftsmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetpropositionen
  • målen och de nationella rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse av det senaste stabiliseringsprogrammet och utkastet till en budgetplan.

Utkastet till budgetplanen för 2021 baserar sig på regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 som överlämnades till riksdagen den 5 oktober 2020, och som till stora delar grundar sig på rambeslutet från våren 2020, statsrådets principbeslut om coronavirusläget, tilläggsbudgetarna för 2020 samt kommunekonomiprogrammet för 2021. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Ytterligare information:
Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi