Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tuija Kuivalainen blir verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Finansministeriet
13.12.2019 13.26
Pressmeddelande
Tuija Kuvalainen.

Finansministeriet har utnämnt ekonomie magister Tuija Kuivalainen till tjänsten som verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Kuivalainen tillträder visstidstjänsten på fem år i början av mars.

”Jag ser fram emot att kunna fortsätta det utvecklingsarbete som redan gjorts vid Palkeet. Tillsammans med personalen fortsätter vi med digitaliseringen och den därmed följande kompetensutvecklingen. Det är fint att få arbeta tillsammans med den entusiastiska personalen vid Palkeet. Jag tror också att vi med kunderna kan fördjupa det redan existerande partnerskapet och på så sätt söka allt effektivare gemensamma processer”, berättar Kuivalainen.

Kuivalainen har tidigare varit verkställande direktör för Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa). I uppgiften har Kuivalainen ansvarat för att leda och tillsammans med kunderna, personalen och andra aktörer utveckla Talpas verksamhet. Före det har Kuivalainen bl.a. varit verkställande direktör för bokföringsbyrån Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy och direktör för servicecentret SOK Palveluässä.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Servicecentret främjar den offentliga förvaltningens fungerande verksamhet genom kostnadseffektiva och digitala tjänster av hög standard.

Pressmeddelande: 26 personer sökte tjänsten som verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (12.9.2019)

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare