Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tullens omfattande uppgiftshelhet förutsätter nära samarbete

FinansministerietInrikesministeriet
2.12.2016 10.30
Pressmeddelande

Utredaren Anneli Taina överlämnade den 2 december sin rapport om Tullens administrativa ställning och styrning till finansminister Petteri Orpo och inrikesminister Paula Risikko. I utredningen föreslås att Tullen ska förbli ett självständigt ämbetsverk och att det överförs till inrikesministeriets förvaltningsområde, dock så att finansministeriet även i fortsättningen svarar för beredningen av lagstiftningen som gäller beskattningen, skattepolitiken och den allmänna tullpolitiken. Inrikesministeriet svarar för den allmänna administrativa styrningen av Tullen, liksom även för lagberedningen som gäller Tullens förvaltning, befogenheter och personuppgiftsfrågor.

– Mitt förslag motiveras framför allt av att ett byte av det styrande ministeriet är det alternativ som på bästa möjliga sätt möjliggör uppnåendet av de fastställda målen (förtydligande av ledningsansvaren och effektivisering av verksamheten), och det framhäver också Tullens betydelse för den interna säkerheten. Förslaget betonar också viktigheten av ett nära samarbete mellan finansministeriet och inrikesministeriet och utvecklandet av det, konstaterar utredaren Taina.

– Vi tackar Anneli Taina för en omsorgsfull utredning som på ett berömligt sätt tagit hänsyn till den snabba förändringen i säkerhetsomgivningen, Tullens internationella roll inom EU:s tullsystem och verkställandet av EU:s interna säkerhet samt Tullens nära samarbete med PTG (Polisen, Tullen, Gränsbevakningen) -myndigheterna. Nästa steg är att diskutera frågan med regeringspartierna. Målet är att riktlinjerna för Tullens ställning slås fast i början av nästa år, berättar ministrarna Orpo och Risikko.

Ytterligare information:

Anneli Taina, utredare, tfn 0400 852 626, anneli.taina(a)kolumbus.fi
Mikko Kortelainen, minister Petteri Orpos specialmedarbetare, tfn 050 301 8334
Juuso Rönnholm, minister Paula Risikkos specialmedarbetare, tfn 02954 18807

Fakta om Tullen:

Tullen sköter tullklareringen, tull-, punkt-, och bilbeskattningen, mervärdesbeskattningen inom importeringen, tullövervakningen av utrikestrafiken samt av varor som förs in i och ut från landet, bekämpningen och avslöjandet av tullbrott samt andra tullningsåtgärder, och verkställer i enlighet med vad som särskilt föreskrivs annan beskattning och förundersökning av tullbrott. Tullen svarar också för statistiken över utrikeshandeln, annan statistik som gäller verksamhetsområdet samt för de laboratorieundersökningar som behövs för genomföringen av uppgifterna. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem och ett ämbetsverk som står under finansministeriets resultatstyrning. Från och med ingången av 2017 överförs största delen av punktbeskattningen och bilbeskattningen i sin helhet till Skatteförvaltningen.

Skatterna och avgifterna som Tullen tog ut år 2015 uppgick till ca 10,4 miljarder euro. Tullen hade 2 212 anställda vid utgången av 2015.

Ministeriet Paula Risikko Petteri Orpo