Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Bekanta dig med utlåtandena om förnyandet av fastighetsbeskattningen

Finansministeriet
1.10.2018 11.00
Nyhet

Finansministeriet fick 38 utlåtanden inom den utsatta tiden om förnyandet av fastighetsbeskattningen. Remisstiden löpte ut fredagen den 28 september.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna på finska)
Taxeringsvärdena på fastigheter föreslås bli förnyade (pressmeddelande 17.8.)
Fastighetsskattereformen

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi