Hoppa till innehåll
Media

Uppgifter om kommunernas kostnader för social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet 2022 samlas in

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2023 11.13
Nyhet

Statistikcentralen samlar på uppdrag av finansministeriet in preliminära uppgifter om nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet bokslutsåret 2022. Uppgifterna används för beräkningen av kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler.

Uppgifterna i bokslutsprognoserna utgör grunden för kommunernas och välfärdsområdenas preliminära finansieringskalkyler för 2024 som finansministeriet bereder och offentliggör våren 2023. Finansieringskalkylen för välfärdsområdena innehåller också en uppskattning av den engångspost som enligt förslaget ska bokföras 2023. Kommunernas och välfärdsområdenas slutliga finansieringskalkyler görs utifrån kostnadsuppgifterna för de olika serviceklasserna 2022.

Enkäten har skickats till kommunernas registratorskontor och svarstiden är fram till den 7 februari 2023.

Ytterligare information

Ifyllande av uppgifterna om nettokostnader
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi
Roosa Valkama, finansexpert, tfn 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi 

Frågor om annat än informationsinnehållet 
Henna Attila, överaktuarie, tfn 02955 13378, talousarviokysely(at)stat.fi