Hoppa till innehåll
Media

Upphandlingskompetensen inom den offentliga förvaltningen ökas med hjälp av självutvärdering

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 12.14
Nyhet
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Verktyget för självutvärdering av upphandlingskompetens publicerades för de upphandlande enheternas bruk i juni 2022. Självutvärderingen av upphandlingskompetensen ger information om behoven av kompetensutveckling och stöder ökad upphandlingskompetens i organisationen.

Självutvärderingen av upphandlingskompetensen innehåller sammanlagt 30 frågor som gäller bland annat beredskap att förbereda och genomföra upphandlingar samt till exempel interaktions- och ledningsfärdigheter.

Självutvärderingen är avsedd för personer som arbetar med offentliga upphandlingar vid upphandlingsenheterna, såsom upphandlingsexperter, planerare, bransch- eller substansexperter samt personer som fattar beslut om upphandlingar. Genom att svara på självvärderingen har de upphandlande enheterna möjlighet att utreda sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Man får länken till självutvärderingsverktyget för upphandlingskompetens genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Självutvärdering är ett sätt att föra utvecklingen av upphandlingskompetensen till kärnan av ledningen inom den offentliga sektorn. Högre kompetens stöder en hållbar användning av offentliga medel och ökar konkurrens och innovation mellan leverantörer. 

Självutvärderingsverktyget har färdigställts i programmet för Offentlig upphandling, vars mål är att främja den samhälleliga genomslagskraften hos de medel som används för offentliga upphandlingar samt den offentliga ekonomins hållbarhet.

Mer information:
hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi