Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nationella servicearkitekturen snabbar på
Utvecklingsversion av nya Suomi.fi kan nu prövas i sin helhet

BefolkningsregistercentralenFinansministerietStatskontoretValtori
5.10.2016 14.07 | Publicerad på svenska 5.10.2016 kl. 14.21
Nyhet

Utvecklingsversionen av den offentliga förvaltningens nya webbtjänst samlar sidorna för medborgarna, företagen och myndigheterna under samma adress. Alla tre servicevyer kan nu prövas i beta.suomi.fi -utvecklingsversionen. Tjänsten utvecklas ännu i år och nästa år.

Målet med webbtjänsten som byggs inom det nationella servicearkitekturprogrammet är att den offentliga förvaltningens tjänster i fortsättningen finns på en enda plats och att de kan användas med en identifiering. Då Suomi.fi:s produktionsversion öppnas nästa år kan man kolla sina egna eller sitt företags registeruppgifter, söka information om och använda tjänster, ta emot elektroniska meddelanden från myndigheterna, fråga råd hos myndigheter eller sköta ärenden elektroniskt på en annan persons eller ett företags vägnar - alltså göra allt som tidigare gjorts via flera olika webbplatser och med flera inloggningar.

- Målet med reformen är att de digitala tjänsterna finns tillgängliga på ett enda ställe. Kommunikationen mellan den offentliga förvaltningen, medborgarna och företagen effektiviseras samtidigt. Tjänsten utgör ett viktigt steg inom digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Den s.k. KaPA-lagen som trädde i kraft i somras garanterar att förvaltningens gemensamma elektroniska stödtjänster fås i så omfattande och produktivt bruk som möjligt, säger finansministeriets IKT-direktör Anna-Maija Karjalainen.

FöretagsFinland blir en del av den nya webbtjänsten

beta.suomi.fi/yritykselle (tillsvidare på finska) som nu finns i beta.suomi.fi sammanställer den offentliga förvaltningens och andra organisationers företagstjänster. Man kan logga in i egenskap av företagare och kontrollera sina egna uppgifter. För tillfället kan identifierade användare se sina gällande roller (t.ex. styrelsemedlem i ett bostadsaktiebolag eller revisor i ett företag) i företag som införts i handelsregistret. Nya företagsuppgifter som finns i andra myndigheters register kommer ännu i år att intas i tjänsten.

Den nya webbtjänsten ersätter nuvarande FöretagsFinland.fi under 2017. Information om offentlig service som riktats till företag, såsom ärendehanteringskanaler, ansvarsorganisationer och serviceställen, har flyttats från FöretagsFinland.fi till Suomi.fi -servicedatalagret varifrån de tas till beta.suomi.fi.

Utvecklandet av myndigheternas och medborgarnas vyer fortsätter

Beta.suomi.fi innehåller nu även en utvecklingsversion av myndighetsvyn. Syftet med den är att underlätta myndighetsorganisationers arbete genom att samla de viktigaste tjänster, innehåll och verktyg som en myndighet erbjuder andra myndigheter till ett ställe. Utvecklingsversionen är fortfarande simplifierad, eftersom de innehållsmässiga behoven ska kartläggas tillsammans med användarna. Om vyn visar sig vara nödvändig, ska den vidareutvecklas genom att erbjuda identifierade myndigheter olika innehåll.

Beta.suomi.fi:s medborgarvy har varit öppen sedan december 2015. En medborgare som identifierat sig kan för tillfället kontrollera sina egna person-, fordons-, vattenfarkosts-, fastighets- och företagsuppgifter. Nya registeruppgifter, såsom låneinformation vid biblioteken i huvudstadsregionen, blir tillgängliga senare.

Identifieringen till beta.suomi.fi sker med hjälp av den offentliga förvaltningens nya Suomi.fi -identifiering, där en engångsidentifiering möjliggör övergång mellan olika tjänster. Beta.suomi.fi innehåller även serviceguider som presenterar tjänster i anslutning till olika livssituationer. Uppgifterna i beta.suomi.fi kommer från ett servicedatalager dit myndigheterna inför sina servicebeskrivningar som bäst. Målet är att servicedatalagret i fortsättningen även skulle innehålla uppgifter om tjänster som tillhandahålls av den privata sektorn och som kan granskas i webbtjänsten.

Som bäst konstruerar man i beta.suomi.fi sådana funktioner för hantering av ärenden på en annan persons och ett företags vägnar som ska bli färdiga nästa år, liksom även en meddelandeförmedlingstjänst med vars hjälp myndigheterna kan skicka elektroniska meddelanden åt medborgare och företag. Meddelandena syns åt en inloggad användare i Egna meddelanden -delen. All myndighetspost kommer enligt regeringens riktlinjer att skickas via tjänsten senast år 2018.

Utvecklingsarbetet fortsätter till utgången av 2017 varefter den nya webbtjänsten ersätter de nuvarande Suomi.fi- och Yrityssuomi.fi-sidorna. Respons på beta.suomi.fi samlas via respons-knappen på webbsidan, och utvecklandet fortsätter tillsammans med användarna även med hjälp av referensgrupper, användarpaneler och användbarhetstester. Målet är att den nya webbtjänsten svarar mot medborgarnas, företagens och myndigheternas behov på bästa möjliga sätt.

Det nya suomi.fi utvecklas inom finansministeriets program för genomföring av den nationella servicearkitekturen, Servicevyer -projektet. Projektet styrs förutom av finansministeriet även av arbets- och näringsministeriet för företagsvyernas del. Befolkningsregistercentralens servicearkitekturenhet svarar för förverkligandet. Statskontorets Suomi.fi -redaktion och KEHA-centralens Företagsfinland.fi -redaktion samt Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori deltar också i utvecklandet.

Bekanta dig med utvecklingsversionen

Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för elektronisk ärendehantering (571/2016), s.k. KaPA-lagen.

Ytterligare upplysningar

Marjukka Ala-Harja, utvecklingschef, marjukka.ala-harja(at)vm.fi, tfn 02955 30489
Jani Ruuskanen, projektchef, jani.ruuskanen(at)vrk.fi, tfn 02955 35031

Digitalisoituminen Finansministeriet Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT Ohjelmat