Hoppa till innehåll
Media

Välkommen att diskutera reformeringen av den offentliga förvaltningen – regionala möten ordnas virtuellt i maj–juni 2021

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 17.26
Pressmeddelande
Rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen. Osallistu keskusteluun aluetilaisuuksissa.

I samarbete med regionförvaltningsverken och Kommunförbundet ordnar finansministeriet virtuella diskussions- och samarbetsmöten om reformeringen av den offentliga förvaltningen i maj–juni 2021. Mötena är öppna för alla och förutsätter ingen förhandsanmälan. Under mötena är det möjligt att ställa frågor och kommentera.

Det första mötet ordnas måndagen den 3 maj 2021 kl. 9.00 i samarbete med regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Temat för mötet är Miljömässig hållbarhet och energi. Mötet är tvåspråkig.

Modiga lösningar för reformering av förvaltningen 

Domännamnet för alla möten är
http://digipeoplelive.fi/vm 

Mötena öppnas av kommunminister Sirpa Paatero. Strategin för den offentliga förvaltningen presenteras av understatssekreterare Päivi Nerg från finansministeriet eller av verkställande direktör Minna Karhunen från Kommunförbundet. Vid varje möte deltar paneldeltagare från regionerna, representanter för den offentliga förvaltningen och experter på temat för mötet i fråga. 

Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder omstruktureringen av hela den offentliga förvaltningen under 2020-talet

Strategin för den offentliga förvaltningen har beretts i samarbete med kommunerna och Kommunförbundet. Strategin har en tidsplan på tio år. Målet med regionturnén är att på olika håll i Finland väcka diskussion om hur strategin kan stödja det vardagliga arbetet, samarbetsnätverken och omstruktureringen inom hela den offentliga förvaltningen.

Den offentliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i framtiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer
 

I strategin fastställs sex målsättningar som styr den offentliga förvaltningen på vägen fram till 2030-talet. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, utnyttjande av digitalisering och internationellt pionjärskap utgör en stark grund för all reformering. Strategin drar upp riktlinjer för bland annat ordnandet av människoorienterade tjänster, samverkan med hela samhället och det kontinuerliga lärandet inom förvaltningen.

Tidpunkter och teman för regionturnén Modiga lösningar för reformering av förvaltningen

Västra och Inre Finland
mån 3.5 kl. 9.00 –11.30 
Miljömässig hållbarhet och energi

Norra Finland (Uleåborg) 
fre 7.5 kl. 9.00 –11.30 
Nätverk och delaktighet

Lappland 
tis 18.5 kl. 13.00 –15.30 
Människoorienterade och mångsidiga tjänster

Södra Finland
ons 26.5 kl. 9.00–11.30
Kunskapsbaserad ledning och förvaltningens förmåga till förändring

Sydvästra Finland
fre 2.6 kl. 14.00–16.30
Utvecklande av den offentliga förvaltningen genom ett enhetligt och smidigt samarbete

Östra Finland
tis 8.6 kl. 14.00–16.30
Digitalisering, kundorienterad service och samarbete – metoder för att trygga servicen i regionerna

Du kan läsa mer om målsättningarna och riktlinjerna för strategin för den offentliga förvaltningen på webbplatsen forvaltningsstrategin.fi. Webbplatsen finns också på finska och engelska.

Du kan delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #forvaltningsstrategin

Ytterligare information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Eeva Kaunismaa, projektchef, tfn 0295 30103, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Jarkko Majava, utvecklingschef, tfn 050 325 2306, etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken