Hoppa till innehåll
Media

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inleder sin verksamhet vid ingången av 2020

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2017 12.20
Pressmeddelande

Vid sina förhandlingar den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att landskapen får organiseringsansvaret för sina uppgifter fr.o.m. den 1 januari 2020. I beslutet tog man inte ställning till tidsplanen för inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet eller ikraftträdandet av den nya lagen om Statens ämbetsverk på Åland.

Den förändrade tidsplanen för ikraftträdandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen påverkar också omorganiseringen av uppgifterna inom statsförvaltningen.  Reformministergruppen drog vid sitt möte den 5 oktober 2017 upp riktlinjer för att statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter genomförs i samband med ikraftträdandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Sålunda kommer också Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet att inrättas fr.o.m. den 1 januari 2020.

Den extra tid som gavs för omorganiseringen av statens uppgifter används till ett effektivt berednings- och utvecklingsarbete. På så sätt säkerställer man ämbetsverkens handlingsförmåga genast då verksamheten inleds den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Regeringsråd Tarja Hyvönen, tfn 02955 30147, tarja.hyvonen(at)vm.fi.

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus