Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet beslutade stänga av förtroendevalda i Kittilä kommun från sina förtroendeuppdrag

Finansministeriet
19.6.2018 9.00 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 17.09
Pressmeddelande

Finansministeriet har beslutat stänga av tjugo åtalade förtroendevalda i Kittilä kommun från sina förtroendeuppdrag fram till dess att åtalen har behandlats i domstol.

I sitt beslut ansåg finansministeriet att de åtalade inte kan fortsätta sköta sina förtroendeuppdrag under rättegången, eftersom detta äventyrar trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande. Därför är det nödvändigt att personerna stängs av från sina förtroendeuppdrag. Beslutet verkställs omedelbart.

Ministeriet motiverade sitt beslut med att de åtal som väckts mot de förtroendevalda är exceptionella på kommunfältet och att det är fråga om misstankar om allvarligt missbruk. De förtroendevalda står åtalade för grovt missbruk av tjänsteställning, och en del av dem åtalas dessutom för missbruk av tjänsteställning, arbetarskyddsbrott och diskriminering i arbetslivet.

Enligt gärningsbeskrivningen har handlingarna begåtts avsiktligt och uppfyller delvis också gärningsbeskrivningen för grovt brott. Gärningarna har begåtts i förtroendeuppdrag, och målsägande i gärningsbeskrivningen är Kittilä kommun. Åtal i samband med tjänsteutövning är alltid allvarliga med tanke på rättsstatsprincipen. Ministeriet ansåg att utredningsgruppens utredning också stöder beslutet att stänga av berörda personer från sina förtroendeuppdrag. Enligt utredningen har kommunens beslutsfattande försatts i en exceptionell kris och kommunens situation allvarlig. Bakgrunden till detta är den misstro och polarisering av de förtroendevalda som följt av brottsprocessen.

Ministeriet ansåg också att ett förfarande i linje med de sedvanliga jävsbestämmelserna inte är tillräckliga för att trygga trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande samt för att beslutsfattandet ska överensstämma med lagen.

Enligt ministeriet utgör beslutet om avstängning från förtroendeuppdrag en administrativ säkringsåtgärd. I samband med avstängningen tar man inte ställning till svarandenas skuld och det är inte heller fråga om en straffrättslig tolkning eller åtgärd.

Kommunfullmäktige i Kittilä beslutade tidigare i år, den 26 mars, att de åtalade förtroendevalda inte stängs av från sina förtroendeuppdrag för den tid rättegången pågår, utan att de får fortsätta i sina uppdrag i överensstämmelse med de normala jävsbestämmelserna. Finansministeriet ansåg att beslutet inte tryggar trovärdigheten och tillförlitligheten i kommunens beslutsfattande med beaktande av det misstänkta brottets allvarlighet, risken för upprepning och andra omständigheter. På basis av kommunfullmäktiges beslut inledde finansministeriet ett samrådsförfarande med berörda förtroendevalda och kommunen i syfte att stänga av de åtalade förtroendevalda från sina förtroendeuppdrag för den tid rättegången pågår. Tiden för samrådet gick ut den 23 maj.

Ytterligare information:

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 494 (skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)