Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär utlåtanden om båtskatten och skatten på lätta motorfordon

Finansministeriet
16.12.2016 13.52
Pressmeddelande

Båtskatten ska enligt lagutkastet vara högst 300 euro per år. Motorcyklar föreslås få en årlig skatt på 150 euro. Båda skatterna ingår i regeringsprogrammet.

Svenskspråkiga lagutkast tillagda 19.1. kl. 11.20.
Korrigerat 16.12. kl 14.25: Utkasten sändes på remiss den 16 december.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade den 15 november om båtskatten och skatten på lätta motorfordon.

Finansministeriet har berett lagutkast om de nya skatterna på basis av ministerutskottets riktlinjer. Utkasten sändes på remiss den 16 december.

Föreslagna båtskatten baserar sig antingen på motorstyrkan eller längden

Båtskatt ska enligt lagutkastet tas ut antingen på basis av vattenfarkostens motoreffekt eller längd. Skatten ska inte tillämpas på båtar med en motoreffekt på mindre än 38 kilowatt och en längd under 9 meter.

Skatten föreslås vara 100 euro per år för en båt med en motoreffekt på 38 kilowatt (ca 52 hästkrafter), och den föreslås stiga med 2 euro per kilowatt för den överskridande delen. Det maximala skattebeloppet ska vara 300 euro per år.

Över 9 meter långa båtar vilkas motoreffekt är mindre än 38 kilowatt föreslås få en skatt på 100 euro. Minst 9 meter långa segelbåtar omfattas således av skatten. Skatten ska inte gälla vattenfarkoster i fartygs- och fiskefartygsregistret.

Motorcykelskatten 150 euro

Skatten på lätta motorfordon ska enligt lagutkastet omfatta motorcyklar samt tre- och fyrhjulingar, såsom vissa terrängfordon. Skatten föreslås vara 150 per år.

Skatten ska inte gälla mopeder, mopedbilar, lätta terränghjulingar och fordon med en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, dvs. lätta motorcyklar. Skatten ska heller inte omfatta museimotorcyklar eller snöskotrar.

Skatt tas ut för hela året

Skatt ska tas ut för lätta motorfordon som används i trafik samt för båtar som används i vattentrafik för en skatteperiod på 12 månader. 

Skatten beräknas inte per dag, vilket betyder att skattebeloppet inte påverkas även om en båt eller ett lätt motorfordon avställs eller avregistreras helt under en pågående skatteperiod. I sådana fall ska skatten dock inte längre debiteras för nästa skatteperiod. Skatt tas inte ut för fordon och båtar som enligt registeruppgifterna varit avregistrerade vid ingången av skatteperioden.

Skatten påverkas heller inte av ett eventuellt ägarbyte under skatteperioden.

Skatterna tas ut av Trafiksäkerhetsverket som skickar debetsedlarna till de skattskyldiga.

I kraft i maj

Avsikten är att regeringspropositionerna överlämnas till riksdagen i februari. De nya skatterna avses träda i kraft i maj, förutsatt att riksdagen antar propositionerna.

Ytterligare information:

Merja Sandell, regeringsråd (t.o.m 22.12.), tfn 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi
Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman, (fr.o.m. 27.12.), tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi