Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriets förslag till en andra tilläggsbudget för 2018

Finansministeriet
28.9.2018 10.08 | Publicerad på svenska 1.10.2018 kl. 9.33
Nyhet

Finansministeriet offentliggjorde fredagen den 28 september ett förslag till en andra tilläggsbudgetproposition för 2018.

Det föreslås att anslagen minskas med 134 miljoner euro och att inkomstposten höjs med 428 miljoner euro. Förslaget minskar statens nettoupplåning med 561 miljoner euro. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2018 uppgå till cirka 107 miljarder euro, vilket är 46 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

I förslaget ingår bland annat ett tillägg på 7,5 miljoner euro för att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge till följd av torkan samt ett tillägg på 30 miljoner euro för transportinfrastrukturen. Minskningen i de föreslagna anslagen beror till exempel på att utgifterna för utkomststödet för arbetslösa har minskat till följd av det förbättrade sysselsättningsläget.

I syfte att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft ökas andelen sådan kortvarig utbildning för arbetslösa som kan utgöra en del av en examen både inom yrkesutbildningen och inom universitets- och yrkeshögskoleutbildningen.

De beräknade skatteinkomsterna för 2018 ökar enligt förslaget med 231 miljoner euro. Det föreslås att mervärdesskatteutfallet ska höjas med 104 miljoner euro och intäkterna från skatten på förvärvs- och kapitalinkomster med 98 miljoner euro.

Regeringens förhandlingar om tilläggsbudgeten ordnas den 23 oktober 2018 och avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen den 25 oktober 2018.

Finansministeriets förslag till en andra tilläggsbudgetproposition för 2018 (på finska)

Ytterligare information:

Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi