Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna behandlar mervärdesbeskattningen och bankunionen

Finansministeriet
3.11.2017 8.08
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar bland annat förnyandet av mervärdesbeskattningen av e-handel, då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel den 7 november. På måndagen ska eurogruppen diskutera slutförandet av bankunionen. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötena.

EU-kommissionen utfärdade i december 2016 ett förslag till modernisering av mervärdesbeskattningen vid gränsöverskridande e-handel.

Den särskilda ordningen för e-tjänster föreslås bli utvidgad till att omfatta försäljningen av andra tjänster samt näthandel med varor både inom EU och med länder utanför EU. Försäljarna ska enligt förslaget kunna betala mervärdesskatt till samtliga EU-länder via ett enda centraliserat elektroniskt system. Momsfriheten för mindre varuleveranser från länder utanför EU slopas, eftersom den diskriminerar aktörer i EU-länderna.

Förändringarna minskar enligt kommissionen företagens administrativa utgifter och utökar medlemsländernas mervärdesskatteintäkter.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor försöker uppnå politisk enighet i frågan. Finland understöder målen med kommissionens förslag.

Regeringen understöder förenklad momsbeskattning av gränsöverskridande e-handel (nyhet 12.1.)

Finansmarknadstillsynen förstärks

EU-kommissionen presenterar sitt förslag om förstärkning av systemet för finansiell tillsyn för rådet. Förslaget förstärker de europeiska tillsynsmyndigheternas och systemrisknämndens ställning.

Regeringen förhåller sig allmänt taget positivt till kommissionens förslag om förstärkning av Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Det är motiverat att utveckla EU-tillsyn i gränsöverskridande fall, men tillsynen över konsumentprodukter kunde fortfarande bevaras hos de nationella myndigheterna.

Andra teman som rådet för ekonomiska och finansiella frågor behandlar är insolvensdirektivet, den årliga översikten över ekonomisk statistik, resultaten från G20-mötet och Internationella valutafondens årsmöten samt Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 2016.

Regeringen stöder justeringen av Europeiska systemet för finansiell tillsyn (nyhet 2.11)
Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen behandlar bankunionen

Eurogruppen tar upp utvecklandet av EU:s ekonomiska och monetära union då ministrarna diskuterar slutförandet av bankunionen, skapandet av finanspolitisk kapacitet i euroområdet och förenkling av de finanspolitiska bestämmelserna. Dessa diskussioner kommer att föras i utvidgad sammansättning, dvs. alla EU-länder förutom Storbritannien deltar.

Eurogruppen hör dessutom Europeiska banktillsynsorganets och EU:s resolutionsråds ledning. På agendan finns dessutom diskussionen om investeringar i mänskligt kapital.

EU-ministerutskottet diskuterade EMU och Turkiet (statsrådets kanslis pressmeddelande 13.10.)
Kommissionens pressmeddelande om bankunionen (11.10.)
Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman (mervärdesbeskattning), tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Tuula Karjalainen, specialsakkunnig (import av varor), tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Petteri Orpo