Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar skatten på digitala tjänster och fördjupandet av EMU

Finansministeriet
30.11.2018 15.52
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar förhandlar om skatten på digitala tjänster då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder tisdagen den 4 december. Måndagen den 3 december behandlar eurogruppen fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen EMU. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötena i Bryssel.

Europeiska kommissionen har föreslagit att unionen ska införa en skatt på vissa digitala tjänster. Skatten ska gälla endast stora företag. Rådet försöker nå en politisk överenskommelse om frågan.

Finland anser att arbetet bör fortsätta på global nivå i industriländernas organisation OECD för att man ska kunna nå en enhetlig, långsiktig lösning. Kommissionen anser att det tar tid att nå en långsiktig lösning och att det därför behövs en EU-skatt på digitala tjänster medan man arbetar för en sådan lösning.

Finland förhåller sig negativt till ordförandens kompromisslösning. Det är viktigt att lösningen tar hänsyn till bland annat den inre marknaden, EU:s och Finlands konkurrenskraft och effekterna på skatteintäkterna.

Vid mötet behandlas också bland annat europeiska planeringsterminens höstpaket och stärkandet av bankunionen (riskminskning och europeisk insättningsgaranti).

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Kommissionens pressmeddelande om europeiska planeringsterminens höstpaket (21.11.2018)

Eurogruppen diskuterar EMU och utkast till budgetplaner

Eurogruppen fortsätter diskussionen om fördjupandet av EMU. Målet är att eurogruppen godkänner innehållet i ett brev genom vilket ordföranden rapporterar resultatet av diskussionen för eurotoppmötet i december. Ministrarna har dessutom för avsikt att godkänna förslag till utveckling av Europeiska stabilitetsmekanismen och till beredskapsarrangemang för bankunionens gemensamma resolutionsfond. Beslut om dessa fattas vid eurotoppmötet.

Eurogruppens EMU-diskussioner kommer att föras i utvidgad sammansättning, som omfattar samtliga EU-länder förutom Storbritannien.

Eurogruppen ska dessutom ge ett utlåtande om euroländernas utkast till budgetplaner. Kommissionen bedömde i november att Italiens utkast till budgetplan utgör en särskilt allvarlig överträdelse av stabilitets- och tillväxtpakten.

Eurogruppen får också rapporter om läget i Grekland, på Cypern och i Spanien efter finansieringsstödprogrammen. Ministrarna har dessutom för avsikt att godkänna ett arbetsprogram för första hälften av 2019.

Statsrådets kanslis promemoria om utvecklandet av EMU (30.11., på finska)

Kommissionen utvärderar iakttagandet av EU:s ekonomiska regler (nyhet 21.11.2018)

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(a)vm.fi
Leena Aine, specialsakkunnig (skatten på digitala tjänster), tfn 0295 530 032, leena.aine(a)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.