Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna behandlar Greklands låneprogram och fördjupandet av EMU

Finansministeriet
19.1.2018 14.00
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

Eurogruppen behandlar tredje halvtidsöversynen av Greklands låneprogram måndagen den 22 januari. På tisdagen diskuterar rådet för ekonomiska och finansiella frågor bland annat fördjupandet av EU:s ekonomiska och monetära union (EMU). Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

Eurogruppen kommer att utvärdera det ekonomiska läget i Grekland och framstegen med låneprogrammet. Målet är att uppnå ett principbeslut om godkännandet av den tredje halvtidsöversynen av programmet.

Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) kan betala ut nästa låneandel efter att Grekland genomfört de så kallade föregripande åtgärderna och halvtidsöversynen godkänts. De föregripande åtgärderna gäller bland annat skatte- och pensionsreformen, effektiviseringen av hälsovården och öppnandet av marknaderna.

Nästa låneandel beräknas uppgå till ca 7 miljarder euro. Det maximala beloppet för Greklands tredje låneprogram är 86 miljarder euro, av vilket mindre än hälften utbetalats hittills. Grekiska staten har inte några större amorteringar under början av året.

Finland kan godkänna den tredje halvtidsöversynen efter att EU-kommissionen, ESM och Europeiska centralbanken konstaterat att programvillkoren uppfyllts.

Andra teman för eurogruppens möte är uppföljningen efter Portugals låneprogram, Internationella valutafondens konsultation i euroområdet, rekommendationerna åt euroområdet för innevarande år, utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen samt valet av ordföranden för eurogruppen.

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Diskussionen om fördjupandet av EMU fortsätter

EU-kommissionen presenterar sitt förslag om fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen åt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Förslagen gäller utvecklandet av finansiella unionen, ekonomi- och finansunionen samt förverkligandet av den demokratiska ansvarsskyldigheten och effektivare förvaltning.

Ministrarna ska fortsätta diskussionen om fördjupandet av EMU i enlighet med riktlinjerna från eurotoppmötet. Finlands primära målsättningar gäller i detta skede slutförandet av bankunionen och främjandet av kapitalmarknadsunionen.

Kommissionens pressmeddelande om fördjupningen av EMU (6.12.)

Ordförandelandet Bulgarien presenterar sitt program

Nya ordförandelandet Bulgarien presenterar sina målsättningar åt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Bulgarien kommer att koncentrera sig på fördjupandet av ekonomiska och monetära unionen, speciellt minskningen av riskerna inom banksektorn, skapandet av en kapitalmarknadsunion och slutförandet av bankunionen. Det andra tyngdpunktsområdet är investeringarna, hållbar tillväxt samt en rättvis och effektiv samfundsbeskattning.

På rådets dagordning finns dessutom finanspolitiska planeringsperioden, handlingsplanen för nödlidande lån samt möjligen förenklingen av momsbeskattningen av små och medelstora företag samt förnyandet av mervärdesskattesatserna.

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)
Bulgariens ordförandeskap (på engelska)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, martti.salmi (at) vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo