Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Äldrerådsdagen 2018 - Seniorkraft i påverkandet och delaktigheten!

Finansministeriet
7.11.2018 8.00
Pressmeddelande

Hur påverkar landskaps- och vårdreformen äldreråds verksamhet? Hur kan äldreråd få sin röst hörd på ett bättre sätt? Hur borde man förbereda sig inför ålderdomen, både tillsammans och ur individuellt perspektiv? Finansministeriets Öppen förvaltning -projekt, social- och hälsovårdsministeriet, Centralförbundet för de gamlas väl och Valli ry ordnar tillsammans en Äldrerådsdag den 7 november kl. 10 - 15 i Helsingfors. Du kan delta i tillställningen via en videouppkoppling: https://prospectumlive.com/event/avoinhallinto_20181107

I år är temat landskaps- och vårdreformens konsekvenser för äldreråds verksamhet. Under förmiddagen funderar vi hur äldreråd kan göra sig hörda på ett ännu bättre sätt. Eftermiddagens tema är förberedelserna inför ålderdomen både tillsammans och ur individuellt perspektiv. Dagen består av informationsunderlag, exempel, goda praxis, idékläckning och diskussioner.

Tillställningen är avsedd för kommunala och regionala äldreråd samt för andra samarbetsparter som är intresserade av temana som behandlas.

Äldrerådsdagen är ett årligt samarbetsevenemang som ordnas av programmet för öppen förvaltning (www.avoinhallinto.fi) tillsammans med ministerier och medborgarorganisationer. Ett av programmet för öppen förvaltnings mål är att främja allas delaktighet.

Du kan delta i tillställningen via en videouppkoppling: https://prospectumlive.com/event/avoinhallinto_20181107

Programmet: https://avoinhallinto.fi/tapahtumat/vanhusneuvostopaiva-2018/

Avoin hallinto Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet