Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänstemannaetiska delegationen uppmuntrar myndigheter till att använda sociala medier

Finansministeriet
15.6.2016 15.10
Pressmeddelande

Sociala medier kan förbättra förvaltningens transparens och interaktionen med medborgarna. Delegationen uppmanar dock till noggrannhet och omsorgsfull övervägning vid användningen av sociala medier.

Myndigheterna bör agera ansvarsfullt i sociala medier. Samtidigt som delegationen uppmuntrar statsförvaltningen till att använda sociala medier fäster den också uppmärksamhet vid goda seder. En tjänsteman måste absolut såväl i arbetet som i det privata undvika att framföra sådana åsikter om personer eller grupper som kan anses strida mot goda seder. Dessa uppförandenormer gäller för samtliga tjänstemän, men kraven kan förstärkas beroende på tjänsteställning och uppgifter.

Ett meddelande som publicerats i sociala medier är genast offentligt och oåterkalleligt för ett stort antal människor. Ämbetsverk bör på grund av den hastiga utvecklingen inom sociala medier regelbundet diskutera tjänstemannaetiken och tjänstemäns agerande i sociala medier. 

Statens tjänstemannaetiska delegation utfärdar rekommendationer om tjänstemannaetiken

Statens tjänstemannaetiska delegation utfärdade den 15 juni 2016 en rekommendation åt statsförvaltningen om användningen av sociala medier. Delegationen beslutar själv vilka etiska problem den avgör. Tjänstemäns och politikers roller som privatpersoner eller medlemmar i olika grupper omfattas också av etiken.

Statens tjänstemannaetiska delegation

Förfrågningar:

Teuvo Metsäpelto, ordförande för statens tjänstemannaetiska delegation, tfn 050 4663 646

Staten som arbetsgivare