Finland sände utkast till nästa års budgetplan till EU

Finansministeriet 5.10.2017 15.50
Nyhet
Finland sände utkast till nästa års budgetplan till EU

Finland levererade utkastet till nästa års budgetplan till EU-kommissionen torsdagen den 5 oktober.

Utkasten till budgetplaner hör till EU:s samordnade övervakningsförfarande. Planerna ska möjliggöra identifieringen av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan ska innehålla uppgifter om

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet för nästa år och årets tilläggsbudget. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Utkast till budgetplan för 2018

Bakgrundsinformation om Europeiska planeringsperioden och gemensamma budgetperioder

Ytterligare information:

Päivi Puonti, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30348, paivi.puonti(at)vm.fi
Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi