FI SV EN

Den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur

Informationssystemsaspekten inom den offentliga förvaltningens gemensamma övergripande arkitektur är inte lika med summan av alla olika organisationers informationssystemstjänster. JHKA:s systemnivå inkluderar däremot de för den offentliga förvaltningen gemensamma informationssystemstjänster som det lönar sig att genomföra på en gång som gemensam lösning, som de olika organisationerna kan använda och utnyttja i sin verksamhet. Samma gäller även för andra arkitekturaspekter: JHKA sammanställer de gemensamma beskrivningarna och definitionerna.

Definieringen av den offentliga förvaltningens arkitekturverksamhet och –riktlinjer baserar sig på en dynamisk och flexibel och framför allt mera öppen ekosystemsmodell än förr. Interaktiva ekosystem hör till de viktigaste megatrenderna inom tjänste- och teknikutvecklingen. Med ekosystem avses flexibla helheter där sammanslutningar, människor, tjänster och tekniker sammanflätas på basis av kundbehoven så att samtliga funktioner som ingår i ekosystemet gagnas. Verksamhetsmässiga och affärsverksamhetsbaserade ekosystem påskyndar ofta innovationer och de förbättrar tjänsterna på ett kundvänligt sätt.

Anvisningar och rekommendationer

Det finns rikligt med anvisningar för utarbetandet av arkitekturer. Interoperabilitetsportalen (Avoindata.fi) samordnar planeringsinformation som främjar interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningen. Portalen möjliggör distribuering och återanvändning av planeringsinformation och minskar således på överlappande arbete.  Interoperabilitetsportalen innehåller alla väsentliga anvisningar och rekommendationer som stöder utvecklandet av den offentliga förvaltningens verksamhet, information och interoperabiliteten hos informationssystemen. Befolkningsregistercentralen svarar för interoperabilitetsportalen och finansministeriet producerar innehållet i den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur.

Mera information

Modell för mognadsnivån inom den offentliga förvaltningens övergripande arkitekturer
Avoindata.fi

Suvi Remes, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530039