Ministerarbetsgruppen godkände huvudlinjerna i förslagen om en digital identitet och reformen av personbeteckningen

23.6.2022 9.59
ANM FM KM
Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen godkände vid sitt möte huvudlinjerna i propositionen om ett digitalt identitetsbevis och reformen av personbeteckningen. Arbetsgruppen godkände också den fortsatta beredningen av Finlands digitala kompass utifrån den respons som fåtts.

Nordiska finansministrarna diskuterar vilka konsekvenser kriget i Ukraina har för den ekonomiska politiken

23.6.2022 9.26
FM
Finansminister Annika Saarikko företräder Finland vid Nordiska ministerrådets möte i Oslo måndagen den 27 juni.

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi

22.6.2022 6.58

 Finlands och EU:s ambitiösa klimatmål, de stigande energipriserna och avvecklingen av användningen av fossil energi från Ryssland har påskyndat behovet av att hitta nya och i synnerhet utsläppsfria energilösningar. Väte har en viktig roll i fråga om att möjliggöra utsläppsfria lösningar i det framtida klimatneutrala energisystemet.

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi: Gasgrid startar ett överföringsbolag för väte (pressmeddelande 22.6.)
Pressmötet
Presentationsmaterialet från pressmötet (på finska)
Bilder från pressmötet


Remissbehandling
Ändringar i skattebasen för avfallsskattelagen

22.6.2022 12.48
FM
Målet med revideringen av avfallsskattelagen är att utvidga skattebasen för avfallsskatten. Skattebasen ska utvidgas till avfallstyper, som det konstaterats finnas nyttoanvändning för. Regeringspropositionen, som nu är på remiss, kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 12 augusti.

Regeringens proposition
Offentligheten för beskattningsuppgifter utvidgas till att gälla ändrade beskattningsuppgifter

22.6.2022 10.35
FM
Ändrade beskattningsuppgifter i inkomstbeskattningen och fastighetsbeskattningen ska i fortsättningen vara offentliga. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna onsdagen den 22 juni.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister