Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland

20.5.2022 10.30
Kuva: Excelerate Energy

Gasgrid Finland Oy och amerikanska Excelerate Energy, Inc. undertecknade den 20 maj 2022 ett tioårigt hyresavtal för den flytande LNG-terminalen Exemplaria. Terminalen kommer att trygga Finlands försörjningsberedskap och bidra till att tillgodose gasbehovet i Finland när importen av gas från ryska gasledningar avbryts.

Pressmeddelande 20.5.: Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland
Videoupptagning av presskonferensen
Bilder om presskonferens


Regeringens proposition
Biståndet till flyktingarna från Ukraina befrias från mervärdesskatt

19.5.2022 13.23
FM
De inhemska försäljningarna och köpen från andra EU-länder av varor som levereras gratis till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till sådana varor görs mervärdesskattefria. Syftet med propositionen är att stödja det materiella humanitära biståndet till flyktingarna från Ukraina och att säkerställa en neutral beskattning.

Ministerarbetsgrupp
Ministerarbetsgruppen för beredskap diskuterade finansieringen av närområdessamarbetet i anslutning till Ryssland samt tillgången till naturgas

13.5.2022 10.33
ANM FM
Ministerarbetsgruppen för beredskap.
Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Arbetsgruppen diskuterade också tillgången på naturgas.

Regeringens proposition
Lagstiftningen om de statliga ämbetsverkens öppettider revideras – flexiblare utveckling av kundbetjäningen

12.5.2022 13.53
FM
De föreslagna lagändringarna skapar tydliga ramar och minimikrav för statliga myndigheters öppettider. På detta sätt kan myndigheten besluta om sina servicetider och allokera sina öppettider enligt kundernas behov. Öppettiderna kan variera lokalt och under olika dagar. Det skulle inte uppstå något omedelbart tryck på att ändra myndigheternas nuvarande öppethållningspraxis. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 12 maj.

Regeringens proposition
Lagstiftningen om Statistikcentralen kommer att ändras

12.5.2022 13.20
FM
I samhället behövs information allt snabbare och mera öppet för beslutsfattare och forskare. Syftet med regeringspropositionen är att utvidga Statistikcentralens uppgifter i fråga om att upprätthålla forskar- och materialtjänsten samt att underlätta tillgången till information.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister