Grundränta

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och i december för följande halva kalenderår i sänder. Grundräntan beräknas på grundval av medelvärdet av de tolv månaders euriborräntor som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan avrundad med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet.

Räntetabeller pä Finlands Bankens sidor

Kontaktuppgifter

Markku Puumalainen, finansråd

[email protected]

Pressmeddelanden

Grundräntan stiger till 4,25 procent

FM
Pressmeddelande 11.12.2023 13.47

Grundräntan stiger till 3,75 procent

FM
Pressmeddelande 14.6.2023 12.08

Grundräntan stiger till 2,50 procent

FM
Pressmeddelande 15.12.2022 7.33

Grundräntan stiger till 0,00 procent

FM
Pressmeddelande 14.6.2022 9.58

Grundräntan förblir −0,50 procent

FM
Pressmeddelande 9.12.2021 10.04

Grundräntan förblir −0,50 procent

FM
Pressmeddelande 9.6.2021 15.00

Grundräntan sänks till -0,50 procent

FM
Pressmeddelande 11.12.2020 13.11

Grundräntan förblir –0,25 procent

FM
Pressmeddelande 11.6.2020 14.47

Grundräntan stiger till 0,00 procent

FM
Pressmeddelande 10.6.2019 11.15

Grundräntan sänks till –0,25 procent

FM
Pressmeddelande 12.12.2019 12.50