FI SV EN

Kuntien tehtävät ja toiminta

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi laissa. Kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain säätämällä siitä laissa. Lainsäädäntöön sisältyy lisäksi paljon velvoitteita siitä, miten nämä tehtävät tulee hoitaa.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat itse ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä. Nämä liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen, elinkeinotoiminnan edistämiseen ja asumiseen.

Kuntien merkittävimmät tehtäväkokonaisuudet ovat:

 • koulutus ja varhaiskasvatus
 • kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut
 • maankäyttö ja kaavoitus
 • vesi- ja jätehuolto, katujen rakentaminen ja ylläpito
 • rakennusvalvonta
 • liikenne ja joukkoliikenne
 • ympäristöpalvelut
 • turvallisuus ja varautuminen
 • elinkeinopolitiikka, kotouttaminen
 • työllisyyspalvelut (1.1.2025 alkaen)
 • vaalien järjestäminen ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen

Ajantasainen listaus kuntien lakisääteisistä tehtävistä löytyy julkisen hallinnon tiedonhallintakartasta.

Pääministeri Orpon hallitus vahvistaa kaikkien kuntien toimintaedellytyksiä jatkamalla normien purkamista nykyisestä kuntien tehtäväkentästä. Tarkoitusta varten on käynnistetty kuntien normituksen keventämisohjelma, johon kytketään  soveltuvin osin kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö. Lisätietoa ohjelmasta: Kuntien normien keventäminen ja kuntakokeilut

Myäs hallituskaudella 2015−2019 tavoiteltiin kuntien kustannusten vähentämistä karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Vähentämiseen tähtäävän toimenpideohjelman toteutumista kuvataan hankkeen loppuraportissa. Osana toimenpideohjelman toteutumista valmisteltiin myös kuntia koskevan sääntelyn periaatteet.

Principer för regleringen av kommunernas lagstadgade uppgifter och förpliktelser

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Telefon:0295530020   E-postadress:


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Telefon:0295530122   E-postadress: