FI SV EN

Kuntien tehtävät ja toiminta

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi laissa. Kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain säätämällä siitä laissa.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat itse ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä. Nämä liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen ja asumiseen.

Lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin palveluihin:

  • koulutus ja varhaiskasvatus
  • kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut
  • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
  • vesi- ja jätehuolto
  • ympäristöpalvelut

Hallituskaudella 2015−2019 tavoiteltiin kuntien kustannusten vähentämistä karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Vähentämiseen tähtäävän toimenpideohjelman toteutumista kuvataan hankkeen loppuraportissa. Osana toimenpideohjelman toteutumista valmisteltiin myös kuntia koskevan sääntelyn periaatteet.

Principer för regleringen av kommunernas lagstadgade uppgifter och förpliktelser

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122