Statsandelsbesluten och tillhörande kalkyler

År 2022

Preliminär kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2022 (uppdaterad 30.6.2021)

År 2021

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2021 (innehåller flera mellanblad)

År 2020

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomsterna år 2020

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2020 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2020

År 2019

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomsterna år 2019

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2019 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2019

År 2018

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomsterna år 2018

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2018 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2018

År 2017

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomensterna år 2017

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2017 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2017

År 2016

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomensterna år 2016

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2016 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2016

År 2015

Beslut om statsandel för kommunal basservice och om utjämning av statsandelen till kommunerna på basis av skatteinkomensterna år 2015

Kalkylinformation om statsandel för kommunal basservice år 2015 (innehåller flera mellanblad)

Beslut om grunddelen i hemkommunersättningen till kommunerna år 2015