Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

146 kommuner sökte om behovsprövad höjning av statsandelen

Finansministeriet
1.9.2020 15.37 | Publicerad på svenska 2.9.2020 kl. 13.44
Pressmeddelande

I år ansökte 146 kommuner om behovsprövad höjning av kommunernas statsandel och det ansökta understödsbeloppet uppgick till sammanlagt 342 miljoner euro. I genomsnitt söktes 102 euro per invånare. Högst 60 miljoner euro står till förfogande för höjningen.

Folkmängden i de sökande kommunerna varierade från dryga 900 invånare till nästan 300 000 invånare. 93 av de sökande kommunerna har mindre än 10 000 invånare och 17 kommuner fler än 50 000 invånare.

De belopp som kommunerna ansöker om varierar från 200 000 euro till 16 miljoner euro.

År 2019 ansökte 89 kommuner om understöd och 21 kommuner beviljades sammanlagt 10 miljoner euro.

Beslutet om behovsprövad höjning av kommunernas statsandel fattas av statsrådet på föredragning av kommunminister Sirpa Paatero. Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år.

Behovsprövad höjning av statsandelen kan enligt lagen beviljas kommuner som framför allt på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Staten kan ställa sådana särskilda villkor för beviljande och användning av understöd som gäller sanering av kommunens ekonomi.

Kommunerna lämnade i samband med ansökan om höjning in en utredning till finansministeriet om åtgärder för att balansera ekonomin. Beviljandet av förhöjning grundar sig huvudsakligen på ekonomiska nyckeltal som fås ur boksluten. Dessutom fästs uppmärksamhet vid kommunens egna åtgärder för att sanera ekonomin samt vid sådana exceptionella och tillfälliga faktorer under 2020 som inverkar på kommunens övergripande ekonomiska situation. I kriterierna för höjning av statsandelen enligt prövning beaktas också effekterna av coronakrisen, vilka kommunerna skulle specificera i sina ansökningar.

Ytterligare information:

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, 02955 30388, ville.salonen (at) vm.fi

Antalet sökanden och tillhörande siffror i pressmeddelandet har korrigerats den 3 september 2020. Diverse tekniska problem gjorde att alla ansökningar som lämnats in till registratorskontoret inom den utsatta tiden inte registrerades i vårt dokumenthanteringssystem omedelbart.