Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade justitieministeriets förslag om utveckling av tingsrättsnätverket

Finansministeriet
15.12.2016 10.49 | Publicerad på svenska 15.12.2016 kl. 13.26
Pressmeddelande

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade vid sitt möte den 14 december enhälligt justitieministeriets förslag till utveckling av tingsrättsnätverket.

Koordineringsgruppen betonade samtidigt att man vid den fortsatta beredningen och verkställandet av reformen bör fästa särskild uppmärksamhet vid förverkligandet av de språkliga rättigheterna, säkrandet av likvärdiga ärendehanteringsmöjligheter för medborgarna samt utvecklandet av elektroniska tjänster. Dessutom bör man i samband med verkställandet av reformen noggrant följa med hur utbudet av andra rättsliga tjänster utvecklas i områden där tingsrätten verksamhetsställen läggs ner.

Justitieministeriets förslag till utveckling av tingsrättsnätverket minskar på antalet tingsrätter från de nuvarande 27 tingsrätter till 20 tingsrätter. Den föreslagna strukturella reformeringen inkluderar följande sammanslagningar av tingsrätter:

  • Esbo och Västra Nylands tingsrätter till Västra Nylands tingsrätt
  • De norra kommunerna inom Hyvinge tingsrätts domkrets (Hausjärvi, Loppi och Riihimäki) och Centrala Tavastlands tingsrätt till Centrala Tavastlands tingsrätt
  • De södra kommunerna inom Hyvinge tingsrätts domkrets (Hyvinge och Nurmijärvi), Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätt till Östra Nylands tingsrätt.
  • Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter till Lapplands tingsrätt.
  • Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter till Österbottens tingsrätt.
  • Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter till Uleåborgs tingsrätt.

Tingsrätterna efter reformen: Birkalands, Egentliga Finlands, Centrala Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens, Södra Savolax, Södra Österbottens, Uleåborgs, Västra Nylands, Ålands och Östra Nylands tingsrätter.

Ärendet behandlas vidare vid justitieministeriet efter att koordineringsgruppen uttalat sig om det. Avsikten är att en regeringsproposition om ärendet överlämnas till riksdagen den 12 januari 2016.

Mer information om koordineringsgruppens verksamhet: vm.fi/sv/regionaliseringen

Ytterligare information:

Utvecklandet av tingsrättsnätverket:
Heikki Liljeroos, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50428, heikki.liljeroos(at)om.fi
Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, justitieministeriet, tfn 02951 50394, jennimari.huovinen(at)om.fi

Koordineringsgruppen för regionalisering:
koordineringsgruppens ordförande, Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377, fornamn.efternamn(at)lvm.fi
koordineringsgruppens sekreterare, Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi