Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen: Parlamentarisk arbetsgrupp för beredningen av offentlighetsregistret

Finansministeriet
25.10.2018 9.40 | Publicerad på svenska 25.10.2018 kl. 15.34
Nyhet

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen anser att det finländska offentlighetsregistret borde beredas på bred parlamentarisk bas. Vehviläinen höll torsdagen den 25 oktober ett tal vid justitieministeriets och finansministeriets seminarium om internationella modeller för lobbyregister.

”Jag anser personligen att vi borde inleda beredningen av ett lobbyregister i Finland. Själv föredrar jag dock begreppet offentlighetsregister. Ett offentlighetsregister skulle öppna på samarbets- och intressegruppers påverkningsarbete och göra det vardagligare”, sade Vehviläinen.

Offentlighetsregistret bör enligt Vehviläinen basera sig på lagstiftning. En omsorgsfull beredningsprocess förutsätter en gemensam uppfattning om problemen som avses bli åtgärdade med registret.

”Ett omfattande parlamentariskt arbetsgruppsarbete kunde vara ett ändamålsenligt tillvägagångssätt till en början. Riksdagen kunde ha ledningsansvaret för arbetet i det första skedet. Den egentliga lagstiftningen kan sedan beredas vid ministerierna under ledning av justitieministeriet”, berättade Vehviläinen.

Det är enligt Vehviläinen viktigt att aktörer som utövar inflytande också deltar i arbetet. För att registret ska fungera i finländska förhållanden kan det dessutom också bli nödvändigt med fördjupande forskning som stöder arbetet.

”Man bör redan i inledningsskedet åtminstone preliminärt definiera hur omfattande reglering som eftersträvas. Det viktigaste är att definiera vem som omfattas av bestämmelserna samt själva innehållet i dem. Det är också motiverat att definiera målgruppen för intressebevakarna så att regleringen gäller förutom politiker även de viktigaste tjänstemännen”, sade Vehviläinen.

Det är enligt Vehviläinen viktigt att man inom en nära framtid överväger hur inrättandet av offentlighetsregistret ska gå vidare. Framskridandet med beredningen och arbetsfördelningen bör övervägas av riksdagen i samarbete med de behöriga ministerierna, i synnerhet justitieministeriet och finansministeriet.

Mer information:

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 046 923 3634

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken