Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Begränsningar i husbolagslån – målet är att motverka hushållens skuldsättning

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 13.54
Pressmeddelande

Nya bostadslån ska i fortsättningen återbetalas inom högst 30 år. Regeringen föreslår begränsningar också i husbolagslån.

Regeringen föreslår att

  • återbetalningstiden för nya bostadslån får vara högst 30 år
  • vid nybygge får husbolagslån uppgå till högst 60 procent av det skuldfria priset för de bostäder som säljs
  • återbetalningstiden för husbolagslån vid nybygge får vara högst 30 år och kreditavtalen får inte innehålla amorteringsfria perioder under de fem första åren efter det att byggnaden tagits i bruk (det är dock tillåtet att för det första året avtala om amorteringsfria perioder)
  • tillsynen över konsumentkreditgivare effektiviseras och koncentreras till Finansinspektionen.

Regleringen ska dock ge viss flexibilitet så att banken kan bland annat avvika från den maximala återbetalningstiden i 10 procent av kreditavtalen. Det kan också avtalas om olika betalningsarrangemang. Det föreslås inte någon inkomstrelaterad maximal skuldkvot för hushållen, dvs. ett så kallat skuldtak.

Den nya lagstiftningen syftar till att förebygga förlängning av betalningstiderna för hushålls bostadskrediter och motverka alltför stor kreditgivning särskilt till husbolag. Dessutom främjar lagstiftningen kundskyddet och förbättrar kreditgivningspraxis.

Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet

Reformen baserar sig på regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet konstateras att den snabbt växande överskuldsättningen gör hushållen sårbara i det fall att deras inkomster minskar och räntenivån stiger. I bakgrunden ligger också Europeiska systemrisknämndens rekommendation till Finland om åtgärder för att minska riskerna i anslutning till bostadskrediter. 

Avsikten är att lagstiftningen ska träda i kraft vid ingången av juli nästa år.

Mer information:

Pauli Kariniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi
Antti Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi