Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behovet att ändra kommunallagen utreds

Finansministeriet
15.8.2019 14.53 | Publicerad på svenska 15.8.2019 kl. 22.33
Pressmeddelande

Finansministeriet tillsatte den 15 augusti 2019 en arbetsgrupp för att utreda behovet att ändra kommunallagen samt sektioner för att se över bestämmelserna om kommunernas administration och ekonomi. Arbetsgruppens och sektionernas mandattid löper ut den 30 september 2020.

Kommunallagen utvärderas beträffande regleringen av ledningen av kommunen, kommunens administration och ekonomi samt samarbete mellan kommuner. Lagstiftningen granskas också i fråga om den flexibilitet som omständigheterna i kommunen tillåter och möjligheterna att effektivisera riskhanteringen i kommunen. Till följd av den ökade differentieringen av kommunerna och det försämrade ekonomiska läget utvecklas bestämmelserna om balanseringen av ekonomin och utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning.

Grundläggande uppgifter om projektet (på finska).

Ytterligare information:

Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 445
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 564

Förvaltningspolitiken Kommunärenden