Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Bekanta dig med utlåtandena om aktiesparkonton

Finansministeriet
30.10.2018 14.57
Nyhet

Finansministeriet begärde utlåtanden om aktiesparkonton den 1 oktober. Remisstiden löpte ut måndagen den 29 oktober.

Utlåtandena och andra dokument (finansmarknadslagstiftningen)

Utlåtandena och andra dokument (skattelagstiftningen)

Lagutkasten om aktiesparkonton på remiss (pressmeddelande 1.10.2018)

Frågor och svar om aktiesparkonto (1.10.)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd (finansmarknadslagstiftningen), tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi
Antti Sinkman, specialsakkunnig, (beskattningen av aktiesparkonton), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd (beskattningen av försäkringsprodukter), tfn 02955 30239 jukka.vanhanen(at)vm.fi