Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningsprojektet för försvarsfastigheter framskrider

Finansministeriet
5.9.2019 13.30
Pressmeddelande

Styrgruppen för beredningsprojektet för försvarsfastigheter sammanträdde första gången måndagen den 2 september 2019. Vid mötet fattade man beslut om projektmålen och tidsplanen samt organisatoriska frågor. Därtill behandlades utredningen om beredningsskedet.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer försvarsförvaltningens fastighetssystem att utvecklas för att bättre motsvara försvarsförvaltningens behov. Försvarsministeriets och finansministeriets gemensamma styrgrupp stöder beredningsprojektets planering och verkställandet av projektet. Styrgruppen ansvarar även för förberedandet av politiska linjedragningar.

Styrgruppen kom överens om att beredningen ska framskrida så öppet som möjligt. Mötesmaterialet är offentligt och styrgruppens beslut kommuniceras alltid omedelbart efter möten.

Styrgruppen betonade i synnerhet vikten av god personalpolitik och samarbetsförfarande. Statens personalpolitiska principer om personalens ställning i förändringssituationer tas i beaktande.

Tidsplanen för beredningsprojektet indelas i tre olika helheter. Under hösten 2019 utförs omfattande berednings- och planeringsarbete, skapandet av en lösning och övergångsperioden infaller år 2020 och den nya handlingsmodellen tas i bruk vid ingången av 2021. Information om de olika skeden kommer att förmedlas regelbundet.

Styrgruppens sammansättning

Understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet är ordförande för styrgruppen. Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti är vice ordförande. Överdirektören Juha Sarkio från finansministeriet och krigsekonomichefen Timo Rotonen från försvarsmakten har utnämnts till medlemmar. Projektchefen Lasse Koponen från finansministeriet är styrgruppens föredragande.

Vid mötet fattades dessutom ett beslut om att utvidga styrgruppens sammansättning. Projektchef Ilkka Koponen från finansministeriet (gruppens sekreterare), Jyrki Rihu från försvarsministeriet och Thomas Sund från finansministeriet (projektkommunikation) valdes till permanenta sakkunniga i styrgruppen.

Projektbyrå

Det praktiska arbetet leds via ett projektkontor som ska planera och svara för att målen och uppgifterna som satts upp för fullföljs i enlighet med fastslagna riktlinjer. Dessutom tillsätts projektgrupper som lyder under projektbyrån och som har till uppgift att se till att arbetet kommer framåt.

Projektbyrån har företrädare från finansministeriet, försvarsministeriet, Försvarsmakten, Försvarsförvaltningens byggverk samt Senatfastigheter.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Lasse Koponen, projektdirektör, tfn 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Försvarsministeriet:

Stabsofficer Vesa Halinen, tfn 0295 140 451, vesa.halinen(at)defmin.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare