Hoppa till innehåll
Media

EU:s finansministrar diskuterar Finlands återhämtningsplan

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 8.31
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland när EU-ländernas finansministrar sammanträder till videokonferens torsdagen den 28 oktober.

Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Finlands plan för återhämtning och resiliens överlämnades till EU den 27 maj. Planen en är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 4 oktober en positiv bedömning av Finlands plan. Samtidigt lade kommissionen fram ett förslag till rådets genomförandebeslut. Beslutsförslaget innehåller bl.a. delmål och mål med hjälp av vilka genomförandet av Finlands plan följs upp.

Rådet godkänner planerna efter mötet

EU-ländernas finansministrar diskuterar vid sin videokonferens Finlands, Estlands och Rumäniens planer för återhämtning och resiliens. EU-rådet ska godkänna planerna och genomförandebesluten inom några dagar genom skriftligt förfarande.

Finland kan godkänna Estlands och Rumäniens planer.

När rådet har godkänt Finlands plan för återhämtning och resiliens får Finland tillgång till 13 procent av EU-finansieringen, dvs. 271 miljoner euro i löpande priser. Riksdagen har godkänt den tredje tilläggsbudgeten, vilken drar upp riktlinjerna för användningen av finansieringen i år. Nästa års EU-finansiering ingår i regeringens budgetproposition.

Mer information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionien – Next Generation EU.

Annika Saarikko Finanspolitiken