Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet har offentliggjort ansökningsanvisningar för låneprogrammet för energibolagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2022 9.41
Nyhet

Statens tredje tilläggsbudget innehåller ett låne- och garantiprogram på högst tio miljarder euro till energisektorn. Bolag verksamma på marknaden för elderivat kan ansöka om lån av finansministeriet till och med den 30 november.

Statsrådet fattar beslut om lån till enskilda bolag. För att lån ska beviljas krävs ett bifallande utlåtande av arbets- och näringsministeriet. Låneprogrammet måste ännu godkännas av Europeiska kommissionen.

Ytterligare information:

Sakari Lehtiö, enhetschef, tfn 029 553 0439, sakari.lehtio(at)gov.fi
Helka Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 029 553 0417, helka.karkkainen(at)gov.fi

Frågor om låneprogrammet ska i första hand skickas till  adressen valtiontakaukset.vm(at)gov.fi.