Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet har uppdaterat kalkylerna över finansieringen av välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 12.45 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 15.33
Pressmeddelande

Uppskattningarna av den framtida finansieringen av välfärdsområdena har uppdaterats utifrån de kalkyler som publicerades våren 2021. Den viktigaste ändringen i kalkylen gäller det behov av social- och hälsovårdstjänster som baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds undersökning och vars beräkningsuppgifter har uppdaterats till 2019 års nivå.

Dessutom har uppgifterna om skärgårdsbefolkningen och hälso- och välfärdskoefficienten uppdaterats. Kostnadsunderlaget för kalkylen ligger på 2022 års nivå och det har inte ändrats sedan våren.

Kalkylerna är fortfarande uppskattningar av den framtida finansieringen. Kalkylerna uppdateras nästa gång våren 2022 både i fråga om de kostnader som överförs från kommunerna och i fråga om bestämningsfaktorerna för finansieringen.

Kommunernas social- och hälsovårdskalkyler uppdateras nästa gång våren 2022

De kalkyler som gäller kommunerna uppdateras inte i höst. Det material som finns tillgängligt gör det inte möjligt att producera noggrannare kalkyler än de som gjorts i våras, eftersom den kostnadsbas som använts i kalkylerna inte förändrats. Kalkylen kunde ge en felaktig bild av situationen. Nästa uppdatering görs nästa vår då kommunernas preliminära bokslutsuppgifter för 2021 och budgetuppgifterna för 2022 är tillgängliga.  

Mer information:
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi