Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet med i Business Lead -programmet - målet att skapa en väg in i det finländska arbetslivet

Finansministeriet
13.5.2019 11.07
Pressmeddelande

Finansministeriet tar i år för första gången del i Business Lead -träningsprogrammet som ordnas av Hanken & SSE Executive Education. Tjänstemän vid ministeriet agerar mentorer inom programmet. Programmet som inleddes idag den 13 maj erbjuder högt utbildade invandrare och flyktingar en möjlighet att bekanta sig med det finländska arbetslivet.

Eftersom befolkningen åldras och andelen människor i arbetsför ålder minskar måste sysselsättningsgraden höjas och arbetets produktivitet förbättras om vi vill säkerställa finansieringen av vårt nuvarande välfärdssamhälle. Sysselsättningen kan ökas genom att minska på arbetslösheten, uppmuntra dem som står utanför arbetskraften att delta i arbetslivet och genom att främja arbetskraftsinvandring.

– Det är allt viktigare att stöda sysselsättningen nu när den arbetsföra befolkningen minskar i Finland. Den fulla potentialen hos människor som kommer från andra länder utnyttjas fortfarande inte i Finland. Det är därför ytterst viktigt att vi genomför olika program som introducerar folk för arbetslivet, konstaterar statssekretaren som kanslichef Martti Hetemäki.

Tjänstemannamentorerna väntar ivrigt på de första sammanträdena

Business Lead -programmet fungerar som en bro för övergång i arbetslivet. Programmet inkluderar förutom mentorering även affärslivsstudier, online-studier samt en praktikperiod på tre månader.

Tjänstemän vid finansministeriet är mentorer åt grupper på 3-4 personer. Mentorsverksamheten varar i ca fyra månader och går ut på att de som utbildas får praktiskt understöd när det gäller att integrera sig i det finländska samhället och arbetslivet.
– Deltagandet i Business Lead -träningsprogrammet är ett steg i en ny riktning för oss på ministeriet. När det gäller att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt befinner vi oss alldeles i kärnan av finansministeriets strategi. Nu kan vi dela med oss av vår kompetens på ett konkret sätt samtidigt som vi har möjlighet att få ännu mera information om de praktiska problemen med att få jobb. Inom en vecka fick vi ihop elva tjänstemannamentorer som väntar ivrigt på att få inleda arbetet, berättar finansministeriets kommunikationsdirektör Liinu Lehto.

Business Lead-programmet är en del av arbets- och näringsministeriets SIB (Social Impact Bond) –projekt för integrering. Bekanta sig med Business Lead -programmet på Hanken SSE:s webbplats.

Ytterligare information:

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 029 5530221, liinu.lehto(at)vm.fi