Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet satsar på att utveckla den digitala förvaltningen i enlighet med OECD:s riktlinjer

Finansministeriet
19.10.2020 14.49 | Publicerad på svenska 20.10.2020 kl. 14.56
Pressmeddelande

Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling OECD har publicerat en rapport om den digitala förvaltningen. Någon motsvarande rapport har inte utarbetats tidigare.

OECD:s rapport jämför hur länderna tagit utvecklingen av digitaliseringen som utgångspunkt, hur väl information utnyttjas och sprids och hur användarorienterad förvaltningens verksamhet är. Jämförelsen omfattade 33 länder och Finland kom på 28:e plats.

Det uppstod vissa problem i samband med inlämnandet av uppgifter om Finland för rapporten, varför uppgifterna om Finland inte ger en verklig bild av situationen i vårt land. Finland deltar i den fortsatta utvecklingen av OECD:s enkät och det är viktigt att också framöver skapa en bättre gemensam kunskapsbas om den digitala förvaltningens tillstånd och utvecklingsbehov.

”Den digitala förvaltningen genomgick en test under coronatiden. Vi klarade oss relativt bra, men det finns mycket att utveckla. OECD:s rapport och dess kriterier ger oss värdefull information”, säger förvaltningspolitiska understatssekreteraren Päivi Nerg.

Vid finansministeriet pågår flera utvecklingsprojekt som syftar till att på ett mer heltäckande sätt ta i bruk digitala tjänster, utvidga det digitala stödet, förbättra utnyttjandet av information och öppenheten i samhället. Genom dessa genomförs regeringsprogrammet samtidigt som man svarar på OECD:s gemensamma utvecklingsmål ”OECD Recommendation of the Council on Digital Government Strategies”. 

Finansministeriet har också tillsatt en högnivådelegation för tekniksektorn som ska bereda en teknologipolitik för Finland som skapar välfärd och styr konkurrenskraften. Delegationen ska utarbeta rapporten ”Finlands teknologipolitik på 2020-talet – ett ledande land inom teknik och utnyttjande av information”, som ska bli färdig nästa år. Delegationen samlar för närvarande in idéer till åtgärder för att påskynda utnyttjandet av teknik. Åtgärdsområden är till exempel dataekonomi och digitalisering inom den offentliga förvaltningen. 

Ytterligare information:
Päivi Nerg, förvaltningspolitisk understatssekreterare 0295 530 149, paivi.nerg(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 530 023, sami.kivivasara(at)vm.fi