Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar bankunionen och genomförandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens  

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 10.26
Pressmeddelande
EU-flaggan

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland vid finansministrarnas informella möte samt vid eurogruppens videokonferens tisdagen den 3 maj. 

Vid finansministrarnas informella videokonferens godkänns besluten om genomförande av Sveriges och Bulgariens planer för återhämtning och resiliens. Den extraordinära eurogruppen sammanträder i utvidgad sammansättning och behandlar handlingsplanen för en fördjupning av bankunionen. Eurogruppen har för avsikt att utarbeta en stegvis och schemalagd handlingsplan för fördjupning av bankunionen före juni 2022.
 
Minister Saarikko deltar i båda mötena över video.

Mer information:  

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530049, susanna.ikonen(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. 

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.  
Rådets teman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet) 
Eurogruppens teman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet) 

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken