Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna strävar efter att nå enighet om beskattningen av multinationella bolag och diskuterar de ekonomiska konsekvenserna av krisen i Ukraina

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 14.07
Pressmeddelande
Statssekreterare Maria Kaisa Aula representerar Finland i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i januari 2022.

Statssekreterare Maria Kaisa Aula representerar Finland den 4–5 april när EU:s och euroländernas finansministrar sammanträder i Luxemburg. 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) behandlar ett förslag till rådets direktiv om att säkerställa en lägsta global beskattningsnivå för multinationella koncerner i EU. Målet med direktivet är att säkerställa att stora koncerner betalar en viss minimiskatt internationellt oberoende av i vilken stat verksamheten bedrivs. Främjandet av förslaget är ett centralt mål under Frankrikes ordförandeskap.

Ett annat tema är Rysslands invasion av Ukraina och de ekonomiska konsekvenserna av den. Dessutom får ministrarna en rapport om främjandet av utvecklandet av strukturen för den europeiska utvecklingsfinansieringen och om fortsatta åtgärder. 


Eurogruppen diskuterar de ekonomiska utsikterna och den digitala euron

Eurogruppen sammanträder måndagen den 4 april. På agendan står det ekonomiska läget i och utsikterna för euroområdet, planeringen av den digitala euron och diskussionen om bostadsmarknaden i euroområdet. För bankunionsländernas del innehåller agendan ett halvårsvist hörande av ordförandena för ECB:s tillsynsorgan och den gemensamma resolutionsnämnden.  


Mer information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi


Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med Europaparlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.


Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.
 

Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken